'Wie waagt die wint'

Het is voor velen een grote stap om de hulp van een psycholoog in te roepen. Niet iedereen heeft goede ervaringen of is bekend met hulpverleners, waardoor het vertrouwen ontbreekt dat psychologie kan helpen. Toch wil ik u uitnodigen om de sprong te wagen. Om te zorgen dat u 'wint'.

Aandacht

Specto betekent 'aandacht'. Aandacht voor u als persoon en uw unieke situatie. Dat is het beginpunt van waaruit wij samen doelen creëren, rekening houdend met de andere belangrijke relaties in uw leven. Doelen kunnen sterk uiteenlopen, zoals bijvoorbeeld: anders omgaan met frustraties en tegenslagen, beter communiceren met anderen, gelukkiger zijn, meer zelfvertrouwen hebben etc.

Als wij het doel hebben bepaald, kunnen wij de gewenste therapierichting(en) kiezen, met oog voor uw eigen hulpbronnen, talenten en sterke kanten. Dit kan zijn oplossingsgerichte therapie, relatie-therapie, cognitieve gedragstherapie, client-gerichte therapie, 'op mindfulness gebaseerde cognitieve therapie', 'protocollaire behandelingen' of een training.

Regelmatig zal er met u overleg plaatsvinden of de gekozen manier en invulling voldoende bijdragen om de gestelde doelen te realiseren.